Biedronka, Piecki

Budowa budynku usługowo-handlowego BIEDRONKA wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Piecki, ul. Zwycięstwa 16a.
Rok budowy 2011-2012.