Mazurska Chata, Mikołajki

Budowa hotelu Mazurska Chata wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu.

Mikołajki, ul. Mrągowska 26.
Rok budowy 20010-2011.

Mazurska Chata, Mikołajki