Pasaż portowy, Giżycko

Budowa kamienicy mieszkalno-usługowej wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu.

Giżycko, ul. Pasaż Portowy 1A.
Rok budowy 2010-2011.

Pasaż portowy, Giżycko