Stanica Kajakowa, Mikołajki

Budowa stanicy kajakowej wraz z infrastrukturą techniczną.

Mikołajki, działka nr ewid. 67.

Stanica Kajakowa, Mikołajki