ul. Górna, Kętrzyn

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu.

Kętrzyn, ul. Górna.
Rok budowy 2007-2010.

ul. Górna, Kętrzyn
ul. Górna, Kętrzyn
ul. Górna, Kętrzyn
ul. Górna, Kętrzyn