ul. Młodkowskiego, Mrągowo

Przebudowa budynku hotelowego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu.

Mrągowo, ul. Młodkowskiego 2c.
Rok budowy 2012-2013.

ul. Młodkowskiego, Mrągowo
ul. Młodkowskiego, Mrągowo