ul. Popiełuszki, Olsztyn

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu.

Olsztyn, ul. Popiełuszki.
Rok budowy 2010-2013.

ul. Popiełuszki, Olsztyn
ul. Popiełuszki, Olsztyn