ul. Ptasia, Mikołajki

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Mikołajki, ul. Ptasia.
Rok budowy 2008-2009.

ul. Ptasia, Mikołajki