Siedziba firmy

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

W celu wyrażenia zgody bardzo proszę o zaznaczenie odpowiedniego pola

Więcej informacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę „Budextan” Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Marcinkowie oraz Jerzego Tanajewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Tanajewski „BUDEXTAN” Przedsiębiorstwo Budowlane (współadministratorów danych osobowych) w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia UE 679/2016 do czasu cofnięcia przeze mnie zgody.
Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, jak również o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, uzyskania kopi danych oraz prawie wycofania zgody w dowolnym momencie.

Więcej informacji

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki „Budextan” Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Marcinkowie oraz Jerzego Tanajewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Tanajewski „BUDEXTAN” Przedsiębiorstwo Budowlane (współadministratorów danych osobowych) informacji marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wycofania w/w zgody poprzez kontakt z osobą wyznaczoną do kontaktu, pocztą tradycyjną na adres Marcinkowo 156, 11-700 Mrągowo, telefonicznie: 603185999, mailowo: biuro@budextan.pl, bądź za pomocą formularza znajdującego się na stronie: http://budextan.pl/kontakt.

Więcej informacji

Wyrażam zgodę na używanie przez spółkę „Budextan” Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Marcinkowie oraz Jerzego Tanajewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Tanajewski „BUDEXTAN” Przedsiębiorstwo Budowlane (współadministratorów danych osobowych) urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) z późna. zm.).
Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wycofania w/w zgody poprzez kontakt z osobą wyznaczoną do kontaktu, pocztą tradycyjną na adres Marcinkowo 156, 11-700 Mrągowo, telefonicznie: 603185999, mailowo: biuro@budextan.pl, bądź za pomocą formularza znajdującego się na stronie: http://budextan.pl/kontakt.

Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka „Budextan” Przedsiębiorstwo Budowlane
Sp. z o.o. z siedzibą w Marcinkowie 156, 11-700 Mrągowo; NIP: 742-210-78-53; REGON: 790-156-658 oraz Jerzy Tanajewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Tanajewski „BUDEXTAN” Przedsiębiorstwo Budowlane w Marcinkowie nr 156, 11-700 Mrągowo, które to spółki łącznie zwane są Współaministratorami danych osobowych (Współadministratorzy).
Pani/Pana dane osobowe zbierane za pomocą powyższego formularza kontaktowego będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przez Współadministratora udostępnione odbiorcom danych takim jak: podmioty powiązane z którymkolwiek ze Współadministratorów kapitałowo lub osobowo, podmioty świadczące na rzecz któregokolwiek Współadministratora usługi prawne, notarialne, księgowe, doradcze, finansowe i informatyczne, sądy, organy administracyjne.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, uzyskania kopii danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane będą przez Współadministratorów w celu przesłania Pani/Panu informacji o produktach i usługach oferowanych przez któregokolwiek ze Współadministratorów. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż do czasu, kiedy staną się zbędne w kontekście realizacji zadania w związku z którym były zbierane.
Może Pani/Pan zrealizować przysługujące Pani/Panu uprawnienia poprzez kontakt z osobą wyznaczoną do kontaktu, pocztą tradycyjną na adres: Marcinkowo 156, 11-700 Mrągowo, telefonicznie: 603185999, mailowo: biuro@budextan.pl, bądź za pomocą formularza znajdującego się na stronie: http://budextan.pl/kontakt.

Jak nas złapać?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Zadzwoń lub napisz, skontaktujemy się z Tobą.

Adres: Marcinkowo 156
11-700 Mrągowo

Telefon: 89 741 32 92
Telefon kom: 603 185 999

Jerzy Tanajewski

Właściciel Firmy i Prezes Spółki

Elżbieta Tanajewska

Dyrektor Ekonomiczny i Prokurent

Jerzy Tanajewski „BUDEXTAN” Przedsiębiorstwo Budowlane

Adres: Marcinkowo 156, 11-700 Mrągowo
Telefon: (89) 741 32 92
NIP: 845-100-01-99
Regon: 790156658

„BUDEXTAN” Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.

Adres: Marcinkowo 156, 11-700 Mrągowo
Telefon: / fax (89) 741 71 99

NIP: 742-210-78-53
Regon: 280079906
KRS: 0000247574

Księgowość firmy:

Aleksandra Muszyńska
e-mail: kadry@budextan.pl
telefon: (89) 741 32 92 wew. 25
kom. 603 163 040

Księgowość spółki:

Halina Pielach
e-mail: halinka@budextan.pl
telefon: (89) 741 71 99

Dział sprzedaży mieszkań

 

Agnieszka Sala

Dyrektor d/s nieruchomości

e-mail: mieszkania@budextan.pl
Telefon kom: 603 185 999

 

Dział finansowy

Elżbieta Tanajewska

Dyrektor ds. ekonomicznych

e-mail: ela@budextan.pl
Telefon kom: 607 662 990

Marta Zielaskiewicz

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych

e-mail: marta@budextan.pl
Telefon kom: 605 097 316

Iwona Wierciszewska

Doradca finansowy

e-mail: iwona@budextan.pl
Telefon kom: 726 185 999

Inwestycje i przygotowanie produkcji

inż. Agata Paśnikowska

Dyrektor działu
e-mail: agata@budextan.pl
Telefon kom: 691 128 333

Agata Jarmolińska

e-mail: sprzedaz@budextan.pl
Telefon kom: 726 185 999

Dział zaopatrzenia

Tomasz Bochan

Dyrektor działu

e-mail: tomasz@budextan.pl
Telefon kom: 607 394 191

Logistyka i sprzęt ciężki

Piotr Przyborowski

Kierownik

e-mail: p.przyborowski@budextan.pl
Telefon kom: 695 980 993

Dział techniczny

mgr inż. Andrzej Dmowski

Dyrektor działu

e-mail: andrzej@budextan.pl
Telefon kom: 691 490 555

Romuald Mieczkowski

Kierownik budowy

Telefon kom: 695 980 994

mgr inż. Rafał Korszlak

Kierownik budowy

e-mail: rafal@budextan.pl
Telefon kom: 603 069 318

mgr inż. Rafał Boroński

Kierownik budowy

e-mail: rafal.boronski@budextan.pl
Telefon kom: 695 980 992

Piotr Pisarek

Kierownik robót

e-mail: piotr.pisarek@budextan.pl
Telefon kom. 695 980 989

mgr inż. Michał Głowacki

Kierownik budowy

e-mail: m.glowacki@budextan.pl
Telefon kom. 603 980 930

mgr inż. Radosław Białek

Kierownik robót

e-mail: r.bialek@budextan.pl
Telefon kom: 724 280 444

Dział reklamacji

Siwicki Kamil

Kierownik działu reklamacji

e-mail: reklamacje@budextan.pl
Telefon kom: 601 257 333