Siedziba firmy

Napisz do nas

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  W celu wyrażenia zgody bardzo proszę o zaznaczenie odpowiedniego pola

  Więcej informacji

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę „Budextan” Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Marcinkowie oraz Jerzego Tanajewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Tanajewski „BUDEXTAN” Przedsiębiorstwo Budowlane (współadministratorów danych osobowych) w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia UE 679/2016 do czasu cofnięcia przeze mnie zgody.
  Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, jak również o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, uzyskania kopi danych oraz prawie wycofania zgody w dowolnym momencie.

  Więcej informacji

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki „Budextan” Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Marcinkowie oraz Jerzego Tanajewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Tanajewski „BUDEXTAN” Przedsiębiorstwo Budowlane (współadministratorów danych osobowych) informacji marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wycofania w/w zgody poprzez kontakt z osobą wyznaczoną do kontaktu, pocztą tradycyjną na adres Marcinkowo 156, 11-700 Mrągowo, telefonicznie: 603185999, mailowo: biuro@budextan.pl, bądź za pomocą formularza znajdującego się na stronie: http://budextan.pl/kontakt.

  Więcej informacji

  Wyrażam zgodę na używanie przez spółkę „Budextan” Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Marcinkowie oraz Jerzego Tanajewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Tanajewski „BUDEXTAN” Przedsiębiorstwo Budowlane (współadministratorów danych osobowych) urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca
  2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) z późna. zm.).
  Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wycofania w/w zgody poprzez kontakt z osobą wyznaczoną do kontaktu, pocztą tradycyjną na adres Marcinkowo 156, 11-700 Mrągowo, telefonicznie: 603185999, mailowo: biuro@budextan.pl, bądź za pomocą formularza znajdującego się na stronie: http://budextan.pl/kontakt.

  Informacja o ochronie danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka „Budextan” Przedsiębiorstwo Budowlane
  Sp. z o.o. z siedzibą w Marcinkowie 156, 11-700 Mrągowo; NIP: 742-210-78-53; REGON: 790-156-658 oraz Jerzy Tanajewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Tanajewski „BUDEXTAN” Przedsiębiorstwo Budowlane w Marcinkowie nr 156, 11-700 Mrągowo, które to spółki łącznie zwane są Współaministratorami danych osobowych (Współadministratorzy).
  Pani/Pana dane osobowe zbierane za pomocą powyższego formularza kontaktowego będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przez Współadministratora udostępnione odbiorcom danych takim jak: podmioty powiązane z którymkolwiek ze Współadministratorów kapitałowo lub osobowo, podmioty świadczące na rzecz któregokolwiek Współadministratora usługi prawne, notarialne, księgowe, doradcze, finansowe i informatyczne, sądy, organy administracyjne.
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, uzyskania kopii danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  Dane osobowe przetwarzane będą przez Współadministratorów w celu przesłania Pani/Panu informacji o produktach i usługach oferowanych przez któregokolwiek ze Współadministratorów. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż do czasu, kiedy staną się zbędne w kontekście realizacji zadania w związku z którym były zbierane.
  Może Pani/Pan zrealizować przysługujące Pani/Panu uprawnienia poprzez kontakt z osobą wyznaczoną do kontaktu, pocztą tradycyjną na adres: Marcinkowo 156, 11-700 Mrągowo, telefonicznie: 603185999, mailowo: biuro@budextan.pl, bądź za pomocą formularza znajdującego się na stronie: http://budextan.pl/kontakt.

  Jak nas złapać?

  Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Zadzwoń lub napisz, skontaktujemy się z Tobą.

  Adres: Marcinkowo 156
  11-700 Mrągowo

  Telefon: 89 741 32 92
  Telefon kom: 603 185 999

  Jerzy Tanajewski

  Właściciel Firmy i Prezes Spółki

  Elżbieta Tanajewska

  Dyrektor Ekonomiczny i Prokurent

  Jerzy Tanajewski „BUDEXTAN” Przedsiębiorstwo Budowlane

  Adres: Marcinkowo 156, 11-700 Mrągowo
  Telefon: (89) 741 32 92
  NIP: 845-100-01-99
  Regon: 790156658

  „BUDEXTAN” Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.

  Adres: Marcinkowo 156, 11-700 Mrągowo
  Telefon: / fax (89) 741 71 99

  NIP: 742-210-78-53
  Regon: 280079906
  KRS: 0000247574

  Księgowość firmy:

  Aleksandra Muszyńska
  e-mail: kadry@budextan.pl
  telefon: (89) 741 32 92 
  kom. 603 163 040

  Księgowość spółki:

  Halina Pielach
  e-mail: halinka@budextan.pl
  telefon: (89) 741 71 99

  Dział sprzedaży mieszkań

   

  Agnieszka Sala

  Dyrektor d/s nieruchomości

  e-mail: mieszkania@budextan.pl
  Telefon kom: 603 185 999

   

  Dagmara Piersa

  Doradca Klienta

  e-mail: biuro@budextan.pl
  Telefon kom: 726 185 999

  Dział finansowy

  Elżbieta Tanajewska

  Dyrektor ds. ekonomicznych

  e-mail: ela@budextan.pl
  Telefon kom: 607 662 990

  Marta Zielaskiewicz

  Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych

  e-mail: marta@budextan.pl
  Telefon kom: 605 097 316

  Iwona Wierciszewska

  Doradca finansowy

  e-mail: iwona@budextan.pl
  Telefon kom: 725 650 444

  Inwestycje i przygotowanie produkcji

  inż. Agata Paśnikowska

  Dyrektor działu
  e-mail: agata@budextan.pl
  Telefon kom: 691 128 333

  Agata Jarmolińska

  e-mail: sprzedaz@budextan.pl
  Tel. (89) 741 32 92

  Dział zaopatrzenia

  Tomasz Bochan

  Dyrektor działu

  e-mail: tomasz@budextan.pl
  Telefon kom: 607 394 191

  Logistyka i sprzęt ciężki

  Piotr Przyborowski

  Kierownik

  e-mail: p.przyborowski@budextan.pl
  Telefon kom: 695 980 993

  Dział techniczny

  mgr inż. Andrzej Dmowski

  Dyrektor działu

  e-mail: andrzej@budextan.pl
  Telefon kom: 691 490 555

  Romuald Mieczkowski

  Kierownik budowy

  Telefon kom: 695 980 994

  mgr inż. Rafał Korszlak

  Kierownik budowy

  e-mail: rafal@budextan.pl
  Telefon kom: 603 069 318

  mgr inż. Rafał Boroński

  Kierownik budowy

  e-mail: rafal.boronski@budextan.pl
  Telefon kom: 695 980 992

  Piotr Pisarek

  Kierownik robót

  e-mail: piotr.pisarek@budextan.pl
  Telefon kom. 695 980 989

   

  mgr inż. Radosław Białek

  Kierownik robót

  e-mail: r.bialek@budextan.pl
  Telefon kom: 724 280 444

  Dział reklamacji

  Siwicki Kamil

  Kierownik działu reklamacji

  e-mail: reklamacje@budextan.pl
  Telefon kom: 601 257 333